Każda hulajnoga Elektryczna zakupiona za pośrednictwem naszego sklepu internetowego jest legalna i dopuszczona do jazdy. Ponadto od firmy Techlife oraz VSETT można otrzymać specjalne certyfikaty potwierdzające zgodność hulajnogi z przepisami.

 

Analiza prawna

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.720 z dnia 2021.04.19) wprowadziła do polskich przepisów definicję hulajnogi elektrycznej, która brzmi:

hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Jednocześnie w artykule 5 ust. 2 powyższej ustawy, ustawodawca wskazał, że hulajnogi elektryczne i urządzenia transportu osobistego wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2022 r. mogą nie spełniać warunków technicznych określonych dla tych pojazdów w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia wydanego właśnie na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.1877 z dnia 2021.10.18) określono szczegółowe wymagania jakie musi spełniać hulajnoga elektryczna, a to m.in.:
– długość hulajnogi elektrycznej nie może przekraczać 1,4m
– szerokość hulajnogi elektrycznej nie może przekraczać 0,9m
– masa własna hulajnogi elektrycznej nie może przekroczyć 30 kg
– hulajnoga elektryczna powinna być wyposażona:

1) z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
2) z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;
3) z boku – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy białej lub żółtej samochodowej, widoczne po obu stronach;
4) co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;
5) w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

– powinna posiadać:
1) numer rozpoznawczy lub kod graficzny umożliwiający identyfikację hulajnogi elektrycznej, nadany i umieszczony przez producenta w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym;
2) podpórkę lub podpórki zapewniające stabilne ustawienie hulajnogi elektrycznej na podłożu, a ponadto w hulajnodze elektrycznej konstrukcja ma ograniczać rozwijanie prędkości przekraczającej 20 km/h i zapewnić możliwość skutecznego hamowania.

Shopping Cart

Strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli tu pozostaniesz uznamy że wyrażasz na to zgodę.

Przewiń do góry